Dansk folkeparti har aldrig været et folkeparti. Det er ganske vist en opfattelse som mange af partiets tilhængere har, men det er en vildfarelse. Den deles utvivlsomt af mange af partiets politikere, men det bliver den ikke mere sand af. Sandheden er den, at Dansk Folkeparti er et mindretalsparti, og det har det altid været. Som mindretalsparti har det givet stemme til nogle synspunkter der ikke deles af flertallet i den danske befolkning. Når partiet alligevel har haft indflydelse skyldes det særlige forhold i det parlamentariske system, hvor mindre grupperinger kan afgøre, hvem der får flertal når der stemmes om ny lovgivning. Det er noget som Det radikale Venstre har levet højt på i årtier. Det samme har Dansk Folkeparti, men ingen af dem har været i nærheden af et flertal i befolkningen, og hvad Dansk Folkeparti angår, består dets politiske program tilsyneladende kun af en liste over noget man ikke kan lide, mens dets påståede danskhed står hen i det uvisse. Med en sådan negativitet, er man godt nok altid parat til at møde verden med forargelse, men man bliver aldrig folkelig på en positiv måde. Man må nøjes med at stå i et hjørne og surmule. Så når partiets støtter bliver forargede over politiske afgørelser og domsafsigelser der går dem imod, og når de påstår, at det strider mod folkets vilje, tager de fejl. Deres synspunkter er ikke det samme som folkets synspunkter. De udgør et mindretal, og intet tyder på, at det vil ændre sig i fremtiden.