MERE ELITE, TAK

Af Egon Clausen, skribent, medlem af repr¾sentantskabet for Statens Kunstfond, udpeget af Dansk Forfatterforening.

 

Kulturministeren har meddelt, at hun vil st¿tte den danske elite, og det er et virkelig godt initiativ, for elite er noget, vi har brug for. Det er dog ikke alle der synes det. Alex Ahrendtsen, der er kulturordf¿rer for Dansk Folkeparti, vender sig sŒledes imod kulturministerens planer, for han bryder sig ikke om elite. For ham og hans parti er det elit¾re ikke noget der skal fremmes, men bek¾mpes. Man bygger her pŒ en forestilling om, at eliten foragter folket, at den f¿ler sig h¿jt h¾vet over almindelige mennesker, hvis hverdag den ikke har mindste forstand pŒ, og til geng¾ld er den sŒ foragtet blandt j¾vne folk, men det passer bare ikke. Eliten er ikke spor foragtet. Den er tv¾rtimod efterspurgt.

NŒr regeringen flytter statslige arbejdspladser ud i landet sker det bl.a. med den begrundelse, at provinsen tr¾nger til flere h¿jtuddannede akademikere, flere eksperter, kort sagt mere elite. NŒr landets borgmestre tiggede og bad om at fŒ del i de samme udflytninger, skyldtes det ogsŒ, at man ville have mere elite. Ikke mindre.

PŒstanden om at folket ikke kan lide eliten passer heller ikke. I den danske befolkning er der et st¾rkt ¿nske om at fŒ det bedste. NŒr det g¾lder sundhed, uddannelse, bolig, trafik, lov og orden ¿nsker vi alle at blive m¿dt af en elite, der kan hj¾lpe, rŒdgive og vejlede os pŒ bedste vis. Vi forlanger de bedste l¾ger og l¾rere, de mest kompetente jurister og dommere. Vi forventer f¿rsteklasses betjening i butikker og pŒ restauranter. Vi ¿nsker, at danske sportsfolk skal v¾re blandt de bedste i verden, og vi vil have trov¾rdige og forstandige politikere, der ved, hvad de har med at g¿re.  Vi ¿nsker kort sagt det bedste af det bedste. Med andre ord: elite. Det er et folkeligt krav, men det ben¾gter de populistiske politikere pŒ h¿jre fl¿j.

Hvad elite angŒr kan det godt v¾re, at nogle bliver usikre i selskab med folk der ved, hvad de taler om. Der findes utvivlsomt ogsŒ nogle mennesker der undgŒr det elit¾re, fordi det v¾kker deres  - ofte velbegrundede – mindrev¾rdskomplekser, men den slags triste eksistenser b¿r ingen lytte til. Deres ynkelige modvilje er til skade for os alle, og dog har de stor indflydelse, ikke mindst pŒ det kulturpolitiske omrŒde. StŒr det til dem, skal den kunst, som det offentlige st¿tter, ikke v¾re elit¾r. Den skal v¾re folkelig, det vil vel sige at den ikke skal v¾re moderne. Den skal endvidere v¾re k¿n, ikke grim. Den skal v¾kke gl¾de og ikke provokere, og sŒdan noget som Statens Kunstfond skal nedl¾gges, for den har et alt for elit¾rt syn pŒ kunst. Desuden er den pr¾get af k¿benhavnsk kulturradikalisme, og v¾rre kan det ikke blive. Til erstatning for kunstfonden skal der oprettes nogle egnsbaserede fonde, der skal tilgodese det n¾re samfund, og som skal st¿tte en lokal kunst der er til at forstŒ.

Hvad den slags kunst gŒr ud pŒ er i ¿vrigt ingen hemmelighed. I landets sognegŒrde og forsamlingshuse, i tomme lagerhaller og butikslokaler, pŒ loppemarkeder og til byfester er der masser af udstillinger af malerier, lavet af jubelglade dilettanter, der h¾mningsl¿st fremviser deres mangel pŒ teknisk kunnen og frav¾r af enhver form for selvkritik. Elite er der pŒ ingen mŒde tale om. Det er til at fŒ ondt i ¿jnene af. Man mŒ ikke desto mindre formode, at hvis Dansk Folkeparti fŒr held med at ¿del¾gge den nuv¾rende kunstst¿tte, kan den slags billedproduktion forvente gyldne tider.

De glade dilettanter skal naturligvis have lov til at v¾re her, men st¿tte til kunst og kultur b¿r bygge pŒ st¿rre forventninger end ¿nsker om genkendelighed og hygge.

Den aktuelle kritik af st¿tten til kunst og kultur er i det hele taget i discountst¿rrelsen. Alt er smŒt, og alt er defensivt og surt. Fyldt med l¾ngsler efter en fortid, der aldrig har eksisteret, og som aldrig kan genskabes. Den aktuelle kritik er endvidere alt for bange for nutiden. Den tager slet ikke stilling til de store udfordringer, som vi stŒr overfor i form af trusler mod milj¿et, storpolitisk usikkerhed, internationale massemedier og globalisering. Den verden vi lever i, kr¾ver langt mere af os. Den g¿r det n¿dvendigt, at vi har en elite der evner at se ud over den n¾rmeste kommunegr¾nse. Godt ville det derfor v¾re, hvis vi gav kunsten sŒ store frihedsgrader, at den kunne hj¾lpe os med at forstŒ og fortolke vores virkelighed, men det fŒr man ikke af at kr¾ve, at der skal v¾re geografisk balance i fordelingen af statens kunstst¿tte. Det afleder kun opm¾rksomheden fra de v¾sentligste problemstillinger.

Hvad balancen angŒr, b¿r det i ¿vrigt bem¾rkes, at kunstnere i provinsen procentvist fŒr en st¿rre del af st¿tten end kunstnere i hovedstaden. Hvis man vil have st¿tte, kan det hj¾lpe at flytte til Vendsyssel. Det er der tal for. Man mŒ blot hŒbe, at talentet flytter med.

Den slags kendsgerninger spiller desv¾rre ingen rolle i den aktuelle debat. Det er ren elendighed. Alle dukker hovedet. Ingen t¿r Œbenbart diskutere, hvad der skal g¿res for at kunstnere i landets hovedstad fŒr lige sŒ gode chancer for st¿tte, som dem i udkanten.

Den populistiske kulturpolitik har det for let. Den bliver desv¾rre ikke m¿dt med seri¿se udfordringer, men sagen er jo, at hvis nationalisterne virkelig mente, at de elskede Danmark og dansk kultur, sŒ ville de ikke rive velfungerende kulturinstitutioner op med rode, men tv¾rtimod styrke dem, sŒ de kunne forts¾tte med at inspirere os alle, og vel at m¾rke g¿re det pŒ dansk. Hvis de virkelig mente, at der var dybe skel mellem  hovedstad og provins, ville de oprette legater, sŒ kunstnere fra den danske provins kunne bo og arbejde i K¿benhavn et Œr eller to - og omvendt. SŒ ville de ogsŒ Œbne Jylland og ¿erne for kulturel pŒvirkning udefra, ikke blot fra K¿benhavn, men fra hele verden, og derved ville Jylland, ja hele Danmark blive et frodigt og meget interessant sted at v¾re. Sikke perspektiver der ville Œbne sig. SŒ derfor: mere elite, tak! Det har vi brug for.