I udflytningens skygge

 

Udflytningen gŒr sin sk¾ve gang. Den pr¾senteres ganske vist som et fors¿g pŒ at skabe bedre balance mellem hovedstad og provins, men vind og sk¾v er den. Krumb¿jet af den populistiske vestenvind og fyldt med ford¾kte motiver. Dens tilh¾ngere taler godt nok om udflytningen i lutter positive vendinger, men ved n¾rmere eftersyn viser det sig, at der er andre og st¾rkere motiver bag flytteplanerne end dem der stŒr i de officielle papirer. Dette er en s¿rgelig kendsgerning som mange endnu ikke har opdaget, sŒ de kritiske r¿ster er spage, og store dele af oppositionen er helt frav¾rende i debatten.

Hvad udflytningen angŒr, er det ogsŒ v¾rd at g¿re opm¾rksom pŒ, at dele af den har andre former end dem, der er omfattet af regeringens flytteplaner. NŒr v¾gten i offentlige budgetter forskubbes fra K¿benhavn til provinsen ud fra en pŒstand om, at K¿benhavn er for stor og provinsen for lille, er der tale om en slags udflytning. NŒr lunser fra statslige st¿ttekroner rives ud af deres oprindelige hjemsted i centralforvaltningen og gives til projekter i de danske udkanter, er der ogsŒ tale om udflytning.

SŒdan noget sker rent faktisk. Et eksempel herpŒ er de to nye kunstfonde som regeringen og Dansk Folkeparti har etableret. Den ene hedder ¯ernes Kunstfond og den anden kaldes Den Jyske Kunstfond. Pengene til driften af de to kunstfonde tages fra Statens Kunstfond, der anklages for at v¾re alt for sammenspist og k¿benhavnerfikseret, og det er sŒ meningen, at de to kunstfonde skal rette op pŒ det pŒstŒede sk¾ve forhold og skabe liv og glade kulturdage i landet udenfor hovedstaden. Hvad hovedstadsregionen angŒr, stŒr der i lovteksten, at den er sat uden for d¿ren. De k¿benhavnske kunstnere skal ikke fork¾les, og det bliver de sŒ sandelig heller ikke. I forvejen er det sŒledes, at hvis man er kunstner og bor i Vendsyssel, har man st¿rre muligheder for at fŒ st¿tte, end hvis man bor i K¿benhavn. Denne sk¾vhed bliver ¿get med de nye tiltag, og det ved man. Det er der tal for, og det er endda Kulturministeriets egen styrelse der har publiceret tallene, men den slags fakta fŒr ikke lov til at pŒvirke den f¿rte politik. I populismens tidsalder har kendsgerninger ringere v¾gt end myter, sŒ k¿benhavnerne mŒ finde sig i at blive henvist til bagerste plads i k¿en.

Der er imidlertid mere pŒ f¾rde, for kulturministeren har ogsŒ bestemt, at en foruds¾tning for st¿tte er, at projekterne har lokal medfinansiering. Ingen kunstner skal herefter regne med st¿tte fra en af de nye kunstfonde medmindre han eller hun bliver holdt i hŒnden af en lokal m¾cen. Det kan v¾re en kommune, en museumsforening eller mŒske en svinebaron, der gerne ser lidt kunst som pynt ved sine gylletanke. Det er alt sammen noget der skal s¾tte sving i den lokale ¿konomi. Kulturministeren oplyser sŒledes, at de nye kunstfonde skal st¿tte udviklingen af ¿konomisk b¾redygtige kunstvirksomheder og medlemmerne af fondenes bestyrelser skal have erfaring med virksomhedsudvikling og markedsf¿ring. Lokale erhvervsvirksomheder kan i ¿vrigt ogsŒ k¿be sig til en plads i bestyrelsen.

At kunsten skal s¾ttes i erhvervslivets tjeneste, betegner et markant brud med den praksis som Statens Kunstfond hidtil har stŒet for. Her sp¿rger man aldrig om et kunstv¾rks ¿konomiske nyttev¾rdi, men kun om dets kunstneriske kvalitet, og politikere skal ikke blande sig, for kunstens frihed er en af grundpillerne under et frit samfund som det danske, men det vil regeringen og Dansk Folkeparti lave om pŒ. Alt hvad god kunst rummer af muligheder for eftertanke, anf¾gtelse og foruroligelse byder dem imod. De vil hellere have kunstv¾rker der kan pynte og g¿re folk glade. De kan tilsyneladende ikke se forskel pŒ den kreativitet der udfolder sig i et reklamebureau og pŒ den skabende proces der f¿rer frem til et kunstv¾rk. Reklamebureauets produkter er som regel l¾kre og lette at forstŒ. De er lavet for at tr¾kke kunder til butikken, og hvorfor kan kunsten ikke g¿re det samme? Hvorfor skal det hele v¾re sŒ grimt og provokerende? Ja, hvad skal vi i det hele taget med moderne kunst? Politikerne bag de ny kunstfonde ¿nsker et andet syn pŒ kunst og kultur, og de bruger enhver chance til at angribe det system, der har st¿ttet den frie kunst. Det foregŒr alt sammen i skyggen af den store udflytning, men tag ikke fejl: Det er selve fundamentet under det Danmark, vi har kendt og holdt af, de gnaver i.  

 

https://slks.dk/regionale-kunstfonde/