Jeg holder gerne foredrag med efterfølgende samtale og debat. Form: Foredrag a ca. 60 minutters varighed. Derefter en lille pause, og så spørgsmål og svar. Honorar kan vi tale om. Skriv til: ecl@pc.dk   
At blive gammel uden at ville være det
Levealderen forlænges og alderdommen er ikke, hvad den har været. Mange bevarer deres fulde førlighed til langt op i årene, og det er fint, men at blive gammel har også psykiske følger. Følelese af meningsløshed, skuffelse og hemmelig bitterhed ofte er gamle menneskers triste følgesvende. Jeg kalder det fortvivlelse. Men den høje alder giver også mulighed for taknemmelighed over et langt liv og alt det, man har lært. Det kan kaldes visdom. At blive gammel er at leve i spændingsfeltet mellem fortvivlelse til den ene side og visdom til den anden. Det ved jeg noget om. Det holder jeg gerne foredrag om.   


Min far så engang en engel
 
Om opvækst i et nøjsomt og indremissionsk hjem på en hedegård i Vestjylland. Om kristendom, tro og trygge barnekår. Om forholdet mellem far og søn. Den missionske udgave af kristendommen var streng, men den rummede også megen varme og havde mange kvaliteter.   

Kampen mod den sorte skole

 Historien om den antiautoritære pædagogik, dens oprindelse, dens idealer og dens modstandere.
Dens  sejrsgang gennem den danske folkeskole og dens prægning af den danske mentalitet. 

 Hvad er Indre Mission?

Bevægelsens første år, belyst gennem dens karismatiske formand Vilhelm Beck, der gjorde en lille fraktion af kristne lægmænd til en af de største folkelige bevægelser i Danmark. I mange kredse har bevægelsen et dårligt ry. I foredraget forsøger Egon Clausen at give en forklaring herpå 

Foredrag