Jeg holder gerne foredrag med efterfølgende samtale og debat. Form: Foredrag a ca. 60 minutters varighed. Derefter en lille pause, og så spørgsmål og svar. Honorar kan vi tale om. Skriv til: ecl@pc.dk   


Min far så engang en engel 
Om opvækst i et nøjsomt og indremissionsk hjem på en hedegård i Vestjylland. Om kristendom, tro og trygge barnekår. Om forholdet mellem far og søn. Den missionske udgave af kristendommen var streng, men den rummede også megen varme og havde mange kvaliteter.  

Kampen mod den sorte skole

 Historien om den antiautoritære pædagogik, dens oprindelse, dens idealer og dens modstandere.
Dens  sejrsgang gennem den danske folkeskole og dens prægning af den danske mentalitet. 

 Den anden datter. Det danske mindretal i Sydslesvig.
Da Nordslesvig i 1920 blev dansk, sang man at ”En røvet datter, dybt begrædt, er kommet frelst tilbage.” Men den sydlige del af Slesvig blev ikke dansk, selvom der var mange dansksindede der. Man kan således sige, at der var endnu en datter, og hun kom ikke tilbage. Hvad blev der af det danske mindetal i årene efter 1921, og hvordan står det til i dag?

 Der var engang en sø.

Landvinding og naturgenoprettelse i Vestjylland. Om vestjyders seje selvstændighed. En stolt historie om kampen mod sandflugt. Om dannelsen af Gammel Værn og Ny Værn. Om livet på Tipperne i høslættens storhedstid, og udslettelsen af en sø og en å.


Hvad er Indre Mission?

Bevægelsens første år, belyst gennem dens karismatiske formand Vilhelm Beck, der gjorde en lille fraktion af kristne lægmænd til en af de største folkelige bevægelser i Danmark. I mange kredse har bevægelsen et dårligt ry. I foredraget forsøger Egon Clausen at give en forklaring herpå 

Emner - baseret på bøger, jeg har skrevet