Med udgangspunkt i sit eget liv både som dreng og som voksen fortæller forfatteren, Egon Clausen, med stor kærlighed om sin mor, sine søstre og andre kvinder i Hemmet i Vestjylland samt om disse kvinders liv og skæbner i et indremissionsk samfund.